Components

Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat amb el núm. 21138, secció 1a, Registre de Barcelona, el 15 de setembre de 1998. - President: Josep Martínez - Vice-president: Ramon Matas - Tresorer: Santiago Gil - Secretari: Pere Carcolé - Vocals: Josep Maria Vila, Xavier Marsal, Josep Morales i Jordi Revelles.